Wybrane zagadnienia hodowli pstrągów

Błąd w hodowli kosztuje wiele, najczęściej ujawnia się gwałtownie. Wnoszone ulepszenia przynoszą efekty w dłuższej perspektywie – miesięcy, a nawet lat. Decyzje są oczywiste, należy działać, korzystać z rzetelnych rozwiązań, budować przyszłość, przeciwdziałać nie naprawiać. Opisane poniżej zagadnienia wskazywać mają na aspekty, na które stawiamy szczególny nacisk.

Kadra

Od lat w Polsce działają szkoły, technika i uczelnie kształcące specjalistów z dziedziny ichtiologii. Wielu właścicieli jest po taki szkołach, część reprezentuje inne dziedziny wspierając się wówczas zatrudnianiem ich. Czy szkoły przygotowują kadrę odpowiednią do prowadzenia dzisiejszych gospodarstw pstrągowych, pozostawiam pytaniem otwartym. Wykształcenie ichtiologów, ich wiedza jest bezsprzeczna i potrzebna, choć jednak ukierunkowana. Problemem małego rozwoju polskiej akwakultury pstrąga, lub ogólnie akwakultury jest właśnie brak kadry. Brak kierowników ośrodków, managerów. Połączenie wyspecjalizowanej ichtiologii z zarządzaniem wydaje się kierunkiem optymalnym.

Projekty

Bez względu na jego jakość istotnym jest dostosowanie go do potrzeb, analiza całości, zrozumienie zasad pracy ośrodka pstrągowego. Projekt ośrodka to nie tylko hydraulika układów produkcyjnych. To również wszelkie obszary okołoprodukcyjne składające się na całość gospodarstwa. Same układy produkcyjne ewoluują jak wszystkie inne dziedziny życia. Biologia pstrągów wymaga zachowania pewnych minimów, które zapewnią odpowiedni dobrostan. Po drugiej stronie dobrostanu są wyniki produkcyjne, które nakazują wyciskanie maksimów z kubatur. Układy przepływowe posiadają zalety, które niestety przy wzrastającej presji środowiska zdają się być nierozwojowe. Układy zamknięte w pełnych recyrkulatach, posiadają niewspółmiernie wyższy poziom skomplikowania, który przekłada się na zwiększone obowiązki obsługi, konieczność odmiennego ich traktowania. Oferują jednak kontrolowane całoroczne warunki, łatwiejsze planowanie produkcji, zwiększone bezpieczeństwo oraz przewidywalność.

Potencjał

Planowana, realizowana, bądź istniejąca hodowla pstrąga posiada swój określony szeregiem czynników potencjał. Sumienne ustawienie jego szali pozwala realnie prowadzić gospodarkę. Określenie jego wielkości powinno uwzględniać możliwości produkcyjne, środowiskowe, logistyczne, technologiczne oraz ludzkie. Należy z pewnością, opierając się na wiedzy, dążyć do wykorzystywania maksymalnych możliwości wzrostowych, paszowych, bytowych pstrągów, nie zapominając jednak o realiach potrzeb i ograniczeń.

Woda

Ile potrzeba wody? To najczęstsze pytanie dotyczące tego tematu. Odpowiedź można sprowadzić do ogólników, jednak oczywiście aż tak prosto się nie da. Podobnie jak w przypadku uzdatniania wody, kluczowe będzie tu wszystko, od kadry poczynając na projekcie kończąc. Są w świecie pracujące układy dolewające tylko 10% kubatury produkcyjnej w ciągu doby, ale są i bezstratne. Opierając się na procesach nitryfikacji jesteśmy ograniczeni ilością dolewki.

Dobór sprzętu

Wybór urządzeń napędzających układy produkcyjne nie powinien być oczywiście pochopny. Nie powinien ograniczać się jedynie do cen, kW, żywotności. Sprzęt, jak i całe przedsięwzięcie musi być ukierunkowane na wynik. Pasować do planów, mieć zaplecze, logikę pracy

Automatyka

Punkty krytyczne, alarmy, ubezpieczenia – wyeliminowanie wszelkich zagrożeń mogących zniweczyć inwestycję jest niemożliwe. Doświadczenie hodowców podpowiada, by szykować się na nieprzewidziane okoliczności. Zamknięte w halach układy RAS eliminują wiele czynników środowiskowych, ograniczają radykalnie problemy epizootyczne, jednakże dokładają do trosk skomplikowaną materię swojej infrastruktury. Automatyka nie jest wymogiem koniecznym, jednakże z wielu powodów powinna być punktem obowiązkowym. Każdy alarm, każde logicznie poukładane zdublowanie urządzeń ratuje produkcję. Błędy w akwakulturze są bolesne i natychmiastowe, każde zmiany i udoskonalenia dają natomiast efekt w czasie. Przemyślana automatyka i alarmy zabezpieczają układy produkcyjne stale, umożliwiając stabilną pracę.

Podczyszczanie wody

Układy RAS opierają się na zwrotnym obiegu wody. Do jej uzdatniania wykorzystywane są procesy podczyszczania mechanicznego, głównie oparte o filtry bębnowe (mikrosita) oraz reaktory biologiczne. Procesy nitryfikacji zachodzące w komorach bioreaktorów potrzebują określonych warunków do ich skutecznego przebiegu. Umiejętność doboru urządzeń, przepływów, substratu decyduje o skuteczności tych procesów. Nie chodzi tu tylko o rodzaj wypełnienia, o projekt bioreaktora, ale o logikę wszystkiego, w tym obsad, paszy, termiki, kontroli chemii wody. Układy RAS przesuwają ukierunkowanie kadry w stronę procesów inżynierii środowiskowej.

Entropia

Prawo Murphy’ego mówi, że jeżeli coś może pójść źle, to pójdzie źle. Nie jest to literacka fraszka, ani inna anegdota wyrażająca tendencje do pecha, nieszczęścia czy życiowych komplikacji. Istnieje zdefiniowana siła przenikająca do wszystkich naszych poczynań i przedsięwzięć. To entropia, którą zdefiniował Rudolf Clausius. Druga zasada termodynamiki mówi, że entropia zamkniętego systemu nigdy się nie zmniejszy. W uproszczeniu wszystko się rozpada. Każde zaburzenie zawsze się powiększa. Entropia jest właśnie miarą nieporządku i bez dostarczenia energii z zewnątrz stale rośnie. Układy RAS są doskonałym jej przykładem. Wymagają porządku. Porządek wymaga dostarczania energii. Opierając się na definicji entropii, możemy z całą pewnością stwierdzić, że układy produkcyjne mają tendencję do wypadania z równowagi. Poziom ich złożoności oczywiście temu sprzyja. Tą niezbędną do pracy równowagę należy dostarczyć z zewnątrz. Poprzez kontrolowanie pracy urządzeń, dostarczenie tlenu, paszy. Codzienne, sumiennie, rozsądnie. Widełki tolerancji układu do skutecznej pracy są niewielkie, wymagają nałożenia na siebie wielu z nich. Zwiększone obsady, rosnące karmienie widełki zawęża, skracając czas na reakcję naprawczą, przechylając szalę nierównowagi w stronę gwałtownego załamania.

Wypróbuj aplikację ©TroutFarm.

Poznaj nowy, komfortowy system zarządzający i optymalizujący Twoją hodowlę. Zapraszamy!